Hand of the businessman with the house...

ליווי כלכלי עד הבית

אז למה באמת צריך  היום לבחור יועץ  למשכנתא  או יועץ כלכלי מכל סוד ? אז בקצרה אענה לכם, פעם לפני הרבה שנים  אדם בנה את  ביתו במו ידיו  עם בוץ  וקש, הייתה לו גינת ירק נחמדה ליד הבית, עצי פרי עז   ואם היה עשיר גם פרה  וכמה תרנגולות. ואני חושבת שהוא היה מאושר יותר. כיום   […]