מס רכישה

בעת לקיחת משכנתא מתווספות עלויות שיש לתת עליהן את הדעת, אחת מהן היא מס רכישה.

כדאי להחשיב אותן בסכום הכולל עם הבקשה להלוואה, כך , תימנעו מחור בתקציב שלא הייתם ערוכים לו.
עלות חשובה, ובמיוחד בימים אלו בהם מחירי הדירות גבוהים הינה תשלום מס רכישה.

מהו מס רכישה?
קרקעות מדינת ישראל הם בבעלות המדינה (מלבד כ6% בבעלות פרטית). בעת קניית דירה ראשונה, אדם למעשה משלם עבור הזכות לקרקע – בלשון החוק – זכות במקרקעין. ולכן מחויב בתשלום מס רכישה.

במידה וזו הדירה היחידה שאדם רוכש, גובה המס נקבע על פי שווי הקנייה ומתעדכן אחת לשנה (בסביבות מאי – יוני). בשל העליה במחירי הדיור הותקנו תקנות המקלות על רוכשי הדירות ונקבעו מדרגות מס, הקלות ופטורים על פי תקנות מיסוי המקרקעין לפי דרגות אלו:

 • דרגה ראשונה -לדירות שמחירן עד 1568,800₪ – פטור – לא ישולם מס
 • דרגה שנייה – לדירות שמחירן מ1568,800– 1,860,790ישולם מס על החלק היחסי 3.5%
 • דרגה שלישית – מעל 1860,790- 4,800,605תשלום של 5% שוב ,על החלק היחסי .
 • דרגה 16,002,015ומעלה 10%
 • כאשר הדירה הנרכשת היא בנוסף לדירת מגורים השייכת לו, עליו למכור או להצהיר שהוא ימכור את הדירה הראשונה תוך שנתיים או תוך שנה מיום שנמסרה לו ע"י הקבלן או ע"י המוכר, ואז תיחשב לו דירה זו כדירה יחידה לצורך חישוב והקלות במס.
  דירה שניה נחשבת להשקעה, לכן בדירות שהן להשקעה שמחירן מעל 008,865,, ישולם מס בגובה של 5% -10% לפי מחיר הדירה. (הרחבות ומידע נוסף ניתן למצוא באתר של רשות המיסים – מס רכישה).

  פטור והנחות
  עולים חדשים, נכים, ניצולי שואה, הורים לילדים נכים, נפגעי פעולות איבה זכאים להנחות ולפטור. הנחות מפורטות ניתן למצוא באתר כל זכות ובאתר של הביטוח הלאומי.
  מאמר זה הוא אינפורמטיבי ואינו מהווה תחליף ליעוץ .
  חשוב וכדאי בעת רכישת דירה שעו"ד המלווה אתכם בעסקה יהיה בעל ידע ומומחיות בתחום מיסוי מקרקעין זה יכול לחסוך לכם הרבה ריצות, כאב ראש וכמובן כסף.

Posted in מאמרים and tagged , , , .