Calculator

מס רכישה

בעת לקיחת משכנתא מתווספות עלויות שיש לתת עליהן את הדעת, אחת מהן היא מס רכישה. כדאי להחשיב אותן בסכום הכולל עם הבקשה להלוואה, כך , תימנעו מחור בתקציב שלא הייתם ערוכים לו. עלות חשובה, ובמיוחד בימים אלו בהם מחירי הדירות גבוהים הינה תשלום מס רכישה. מהו מס רכישה? קרקעות מדינת ישראל הם בבעלות המדינה (מלבד […]